Tính Năng - Đạo Tặc Tinh Anh

 

 Thời gian và Nội dung:

 

 Thời Gian:

- Thứ 7, Chủ Nhật vào lúc 03h00 sáng.

 

 Nội Dung: 

- Đạo Tặc sẽ xuất hiện Ngẫu Nhiên tại các bản đồ 9x 

 

- Tiêu Diệt Đạo Tặc sẽ nhận được 20.000.000 Kinh Nghiệm cùng với các vật phẩm quý

 

- Những người đứng xung quanh khi Đạo Tặc bị hạ gục sẽ nhận được 10.000.000 Kinh Nghiệm (không cần tham gia giết boss)

 

BQT Kính Bút