Giới thiệu - Trang bị Viêm Đế

 

 

Với lịch sử phát triển lâu đời, từ năm 2016 đến nay thì Võ Lâm Tuyệt Phẩm đã ít nhiều tạo nên một hệ thống hoạt động cũng như trang bị tương đối đặc sắc, hôm nay BQT Võ Lâm Tuyệt Phẩm xin giới thiệu đến anh em các trang bị mới.

 

Ngoài những trang bị đã quen thuộc với anh em như An Bang, Định Quốc, Nhu Tình, Hiệp Cốt, v.v... cũng như các trang bị HKMP, Võ Lâm Tuyệt Phẩm sẽ cho ra mắt thêm trang bị Viêm Đế mới, để anh em có nhiều lựa chọn phối trang bị hơn trong quá trình bôn tẩu sắp tới. 

 

 

 Trang bị Viêm Đế:

 

 

 

 Rương Đồ Phổ Trang Bị Viêm Đế: