Hướng Dẫn - Tham gia Chiến Trường Tống Kim

 

Chiến Trường Tống Kim là nơi để các cao thủ có thể cùng hảo hữu, Bang hội mình tả xung hữu đột, thi triển võ công xưng bá thiên hạ. Trong thời gian vừa qua đã thu hút được sự quan tâm tham gia của đông đảo quý nhân sĩ.

Nhưng hiện tại vẫn có một số bằng hữu chưa biết cách tham gia,BQT xin gửi đến các bạn nào chưa biết cách tham gia Chiến Trường Tống Kim bài hướng dẫn này.

 

  Điều Kiện Tham Gia.

  Đối tượng tham gia: Tất cả nhân vật đã gia nhập môn phái.

  Thời gian báo danh: 10h50, 14h50 và 20h50 mỗi ngày. 

  Thời gian chờ: 10 phút.

  Thời gian khai chiến: 11h00, 15h00 và 21h00.

  Thời gian diễn ra: 60 phút.

  Lưu ý:

- Nếu đã báo danh phe nào thì sẽ phải ở phe đó đến khi trận đánh kết thúc.

- Không thể đổi phe khác khi trận đấu chưa kết thúc.

- Trận Tống Kim 21h00 mỗi ngày điểm sẽ x4

- Mỗi 1 PC chỉ được tối đa 3 Account tham gia Tống Kim (Nghiêm Cấm kéo xe)

 

 NPC & Vật Phẩm liên quan.

 

 NPC Liên Quan

- Để báo danh vào phe Tống  :

Các bạn lại toa độ 201/203Đại Lý Phủ để gặp NPC Mộ Binh Quan (Vàng) để báo danh.

 

- Để báo danh vào phe Kim  :

Các bạn lại toa độ 195/205 ở Đại Lý Phủ để gặp NPC Mộ Binh Quan (Tím) để báo danh.

 

 Phần Thưởng có thể nhận được :

Sau khi kết thúc trận Tống Kim các bạn có thể nhận được một lượng Kinh Nghiệm lớn tùy vào thứ hạng bạn đạt được trong trận đấu.

- Hiệu Úy : nhận được 30.000.000 Kinh Nghiệm

- Thống Lĩnh : nhận được 60.000.000 Kinh Nghiệm

- Phó Tướng : nhận được 80.000.000 Kinh Nghiệm

- Đại Tướng : nhận được 100.000.000 Kinh Nghiệm

 

Ngoài các bạn đạt thứ hạng từ 1 - 20 sẽ có thêm được phần thưởng Tiền Vạn.

 

BQT Kính Bút