Tính Năng - Loạn Chiến Mộ Cổ

 

Loạn Chiến Mộ Cổ - một nơi để mọi người có thể bộc phát tất cả khả năng PK của mình. Ở đây mọi người không thể Tổ đổi hay hợp tác với nhau mà chỉ có thể tự lực cánh sinh để sống sót qua trận đánh,tất nhiên môi trường càng khắc nghiệt thì phần thưởng đi kèm cũng không hề ít, mọi người hãy sẵn sàng chiến đấu đi nào.

 

 

 Thời gian, Địa điểm tham gia và Server áp dụng:

 

 Thời gian:

- Hoạt động diễn ra trong 2 ngày Thứ 3Chủ Nhật hàng tuần.

- Bắt đầu lúc : 20h00

- Kết thúc lúc : 20h30.

 

 Địa điểm tham gia :

- Báo danh tại NPC Loạn Chiến Mộ Cổ.

- tại Đại Lý - Trung Tâm.

- Cấp tối thiểu có thể tham gia : cấp 130.

- Tối đa 150 nhân vật tham gia. (khi số lượng người báo danh nhiều hơn thì không ai có thể báo danh được nữa)

- Phí báo danh : 5 Tiền Đồng.

 

 

 Server đang áp dụng :

 Server đang áp dụng:

- Đại Thái Sơn

- Phật Sơn

- Lương Sơn. 

- Hoa Sơn. 

 

 Server chưa áp dụng:

 

 

 Cách thức tham gia và Phần thưởng:

 

 Cách thức tham gia :

- Thời gian báo danh : 20h00' đến 20h05' (sau khi báo danh sẽ được chuyển vào "Phòng Chờ")

 

- 20h06' kết thúc báo danh (không cho báo danh nữa)

 

- 20h07' tất cả các đồng đạo ở "Phòng Chờ" sẽ được chuyển vào map "Loạn Chiến".

 

- Sau khi vào map Loạn Chiến tất cả sẽ có 60s để chuẩn bị,đúng 20h08' tất cả sẽ chuyển qua trạng thái "Chiến Đấu" 100% đập nhau tới khi nào hết giờ hoặc chết thì thôi.

Mô tả trạng thái "Chiến Đấu" :

- KHÔNG HIỂN THỊ : Tên Nhân Vật, Tên Bang Hội, Vòng Sáng.

- KHÔNG THỂ SỬ DỤNG : Tán Gẫu, Tổ Đội, Thay đổi trạng thái PK.

- Tất cả các nhân vật tham gia đều có hình dạng giống nhau.

 

- Trong thời gian chiến đấu sẽ xuất hiện 2 đợt NPC Quái Thú Loạn Chiến vào lúc 20h08'20h14'.

Giết Quái Thú Loạn Chiến sẽ nhận được Kinh Nghiệm và Tiền Đồng.

 

- 3 Rương Loạn Chiến sẽ xuất hiện vào lúc 20h20' các bạn có thể mở.

Lưu ý :

- "Rương Loạn Chiến" sẽ xuất hiện ngẫu nhiên trong bản đồ.

- Khi "Rương Loạn Chiến" xuất hiện là các bạn có thể mở rương.

- Nhặt quả "Rương Loạn Chiến" sẽ chiến thắng và nhận được phần thưởng.

- Hình thức nhặt "Rương Loạn Chiến" sẽ giống nhặt Quả Huy Hoàng (Thúy Yên vẫn có thể tàng hình nhặt được)

- Có thể sử dụng thuốc lắc thoải mái.

 

- Sau khi 3 Rương Loạn Chiến bị mở hết hoạt động sẽ kết thúc.

 

- Đúng 20h30' nếu chưa ai nhặt được Rương Loạn Chiến thì tất cả sẽ bị văng ra ngoài và hoạt động cũng sẽ kết thúc.

 

 Phần thưởng :

- Tất cả đồng đạo khi được chuyển vào map Loạn Chiến sẽ nhận được khoảng 150.000.000 Kinh nghiệm.

(cấp độ nhân vật càng cao thì kinh nghiệm nhận được càng nhiều)

 

- Giết một người sẽ nhận được khoảng 6.000.000 Kinh Nghiệm + 3 Tiền Đồng.

(cấp độ nhân vật càng cao thì kinh nghiệm nhận được càng nhiều)

 

Giết một Quái Thú Loạn Chiến sẽ nhận được khoảng 4.000.000 Kinh Nghiệm + 2 Tiền Đồng.

 

- Người nhặt được Rương Loạn Chiến sẽ đổi được:

- 2000 vạn lượng

- 50 tiền đồng.

 

BQT Kính Bút