08.07.2020
Bắt đầu: 17h ngày 10/07/2020. Kết thúc: 17h 24/07/2020
01.03.2020
AlphaTest lúc 10h00 ngày 04/03/2020 - Chính thức Open Server mới Hoa Sơn lúc 19h00 ngày 07/03/2020.
10.07.2019
Mong các bằng hữu hãy xem qua để tránh vi phạm và bị xử phạt, vì một sân chơi lành mạnh và công bằng anh em nhé !!!!
04.06.2019
Tổng giải thưởng cho đội đạt Quán Quân THĐNB mùa V là 100tr VND
04.06.2019
Vật phẩm hỗ trợ này dành cho người chơi mới, giúp người chơi mới có thể nâng cấp độ nhanh hơn và cũng như có một số trang bị xài tạm trong thời gian đầu chưa có trang bị để xài.
05.05.2019
Nhằm hạn chế khoảng cách và chênh lệch giữa người chơi để tránh tình trạng thất thoát người chơi, cũng như đảm bảo quyền lợi cho các bạn chăm chỉ cày level.