Sự Kiện - Tôn Sư Trọng Đạo 20/11/2019.

 

Ngày Nhà Giáo Việt Nam (hay Ngày Lễ Hiến Chương nhà giáo Việt Nam) là một ngày kỷ niệm được tổ chức hằng năm vào ngày 20 tháng 11 hằng năm. Đây là ngày lễ của ngành giáo dục nhằm mục đích tôn vinh những người hoạt động trong ngành này. Việc tổ chức ngày Nhà Giáo Việt Nam đã sớm trở thành ngày hội truyền thống của giáo giới Việt Nam. Điều này hoàn toàn phù hợp với truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, một dân tộc có mấy ngàn năm văn hiến và có truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo.

 

Nhằm chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11BQT Võ Lâm Tuyệt Phẩm xin giới thiệu đến các quý nhân sĩ võ lâm sự kiện thu thập đầy ý nghĩa với tên gọi Sự Kiện - Tôn Sư Trọng Đạo 20/11/2019.

 

 

 Sự Kiện - Tôn Sư Trọng Đạo 20/11/2019 

 

 Thời Gian:

- Bắt đầu từ : 17:00 ngày 12/11/2019.

- Kết thúc lúc: 17:00 ngày 26/11/2019.

- Thoát hết game và chạy Autoupdate.exe để cập nhật sự kiện.

 

 Nội Dung:

 

 Sự Kiện này áp dụng cho cả 4 Server :

- Thái Sơn.

- Đại Thiên Sơn.

- Phật Sơn.

- Lương Sơn.

 

 Nguyên liệu và Cách tìm Nguyên liệu:

 

Trong thời gian diễn ra sự kiện quý nhân sĩ võ lâm khi luyện công ở các bản đồ từ 70 trở lên đều có cơ hội nhận được Túi Nguyên Liệu Sự Kiện 20/11  dùng mở ra các nguyên liệu để ghép thành các vật phẩm trong Sự Kiện - Tôn Sư Trọng Đạo 20/11/2019.

 

 

 

 Cách nâng cấp Nguyên Liệu:

 

 

 

 Các bạn có thể nhận thêm Tam Tự Kinh   Nam Hoa Kinh  từ các hoạt động sau: 

 

 

  

 Bảo Rương Tống Kim:

- Mỗi 5 phút sẽ xuất hiện 3 Bảo Rương Tống Kim ngẫu nhiên (Xuất hiện ở trận Tống Kim 21h).

 

 Phần Thưởng:

 Sau khi sử dụng Gói Quà Ân Sư (Tiểu)  , Gói Quà Ân Sư (Trung)  và Gói Quà Ân Sư (Đại)  các bạn có thể nhận được các vật phẩm quý giá sau:

 

 Phần quà dành cho máy chủ Thái Sơn.

            

 

 Phần quà dành cho máy chủ Đại Thiên Sơn.

             

                    

          Phần quà dành cho máy chủ Phật Sơn.

     

 

 Phần quà dành cho máy chủ Lương Sơn.

 

      

 

 Ngoài ra khi sử dụng Gói Quà Ân Sư (Tiểu)  , Gói Quà Ân Sư (Trung)  và Gói Quà Ân Sư (Đại)  đạt các mốc 300, 600, 800, 1200 cái sẽ nhận thêm phần quà hấp dẫn sau:

 

 Gói Quà Ân Sư (Tiểu) 

            

 

 Gói Quà Ân Sư (Trung) 

             

 

 Gói Quà Ân Sư (Đại) 

             

 

 Sau khi đã có đầy đủ nguyên liệu các bạn có thể lại NPC Thầy Giáo ở các Thôn/Trấn để tiến hành đổi quà.

   

  

 

***Lưu ý:

Điểm Kinh Nghiệm nhận được từ các mốc thưởng là KHÔNG CỘNG DỒN

Lễ bao Sự Kiện khi nhận được là vật phẩm Khoá, phần thưởng mở ra không khoá ( ngoại trừ Tiên Thảo Lộ ) 

 

====================================================================

 

 Hướng Dẫn Sử Dụng Đạo Cụ:

 

 Hướng dẫn nâng cấp An Bang Hoàn Mỹ:

 Xem hướng dẫn tại ĐÂY

 

 Cách sử dụng Dị Dung Thạch:

 Xem hướng dẫn tại ĐÂY

 

 Cách sử dụng Hoán Binh Thạch:

 Xem hướng dẫn tại ĐÂY

 

 Cách sử dụng Thăng Cấp Thạch:

 Xem hướng dẫn tại ĐÂY

 

 Cách sử dụng Giảm Cấp Thạch:

 Xem hướng dẫn tại ĐÂY

 

 Cách sử dụng Thần Mã Toái Phiến:

 Xem hướng dẫn tại ĐÂY

 

 Cách sử dụng Lệnh Truy Nã:

 Xem hướng dẫn tại ĐÂY

 

 Cách sử dụng Cực Phẩm Thần Thạch:

 Xem hướng dẫn tại ĐÂY

 

 Giới thiệu các Rương Đồ Phổ

 Xem chi tiết tại ĐÂY

 

 Xem chi tiết tại ĐÂY

 

 

BQT Kính Bút