Vật phẩm Hỗ Trợ Tân Thủ

 

Hiện tại sau một thời gian dài Server Võ Lâm Tuyệt Phẩm của chúng ta đã và vẫn đang trên đà phát triển,nhưng có một số bằng hữu từ khắp nơi trên giang hồ bây giờ mới biết đến Server Võ Lâm Tuyệt Phẩm nhưng bây giờ mới tham gia thì quá thua thiệt so với các bằng hữu đã tham gia từ đầu,nhằm hỗ trợ cho các bạn chơi trễ và đồng thời tăng thêm lượng người chơi cho Server,BQT chúng tôi quyết định ra mắt một Gói Tân Thủ nhằm giải quyết vấn đề của các bạn Tân Thủ chơi sau.

 

 

 Thông tin về Vật Phẩm.

 Vật phẩm mới có tên là Gói Tân Thủ

 

 Gói Tân Thủ được bán với giá 250 Xu / 1 Túi và được bán trong Kỳ Trân Các ở tab Trang Bị

 

 Khi sử dụng Gói Tân Thủ này các bạn sẽ nhận được các ưu đãi như sau:

- S1 Thái Tung Sơn : sử dụng "Thiên Sơn Tuyết Liên" lên cấp 185.

- S2 Kim Sơn : sử dụng "Thiên Sơn Tuyết Liên" lên cấp 150.

- S3 Dược Sơn : sử dụng "Thiên Sơn Tuyết Liên" lên cấp 130.

 

 

 

 Ngoài ra các bạn vẫn có thể nhận thêm các vật phẩm hỗ trợ tại NPC Hỗ Trợ Tân Thủ ở tất cả các Thôn,các vật phẩm hỗ trợ các bạn có thể coi ở hình bên dưới.

 

BQT Võ Lâm Tuyệt Phẩm

Kính Bút