19.06.2018
Trong Võ Lâm Tuyệt Phẩm có hệ thống boss đa dạng và hoàn hảo , nhưng 1 số đồng đạo còn chưa biết rõ về hệ thống này nên khó khăn trong quá trình săn boss
22.11.2016
Hướng dẫn ép và rã các trang bị Hoàng Kim như Định Quốc,An Bang,Hoàng Kim Môn Phái.