27.03.2019
Để tham gia Công Thành Chiến, trước tiên Bang hội phải tham gia Lôi Đài Công Thành, nếu giành được vị trí quán quân của Lôi Đài Công Thành của Thành ngày hôm đó thì mới được quyền tham gia Công Thành...
23.11.2018
Vào đây để hái QUả Hoàng Kim và Quả Huy Hoàng.
22.11.2018
Để tham gia Công Thành, trước hết Bang hội phải tham gia thi đấu Lôi Đài Công Thành. Sau đây là những quy tắc, cách thức đăng ký và tham gia Lôi Đài Công Thành.
19.06.2018
Trong Võ Lâm Tuyệt Phẩm có hệ thống boss đa dạng và hoàn hảo , nhưng 1 số đồng đạo còn chưa biết rõ về hệ thống này nên khó khăn trong quá trình săn boss
22.11.2016
Hướng dẫn ép và rã các trang bị Hoàng Kim như Định Quốc,An Bang,Hoàng Kim Môn Phái.